V okolí

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři manýristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění. Více informací na oficiálních stránkách.

Muzeum Moravská Třebová

Počátky moravskotřebovského muzea jsou spojeny s činností zdejšího vzdělávacího spolku. Spolek pro další vzdělávání obchodnického a živnostnického stavu byl založen v roce 1872 a budování muzejní sbírky patřilo od samého počátku k jeho proklamovaným cílům. Druhá polovina 19. století byla i v Moravské Třebové obdobím rozvoje průmyslu. Prvotním cílem vzdělávacího spolku bylo proto podpořit drobné živnostníky v existenčním boji s velkoprůmyslovým kapitálem. Více informací na oficiálních stránkách – http://www.muzeummoravskatrebova.cz/.

Rozhledna Pastýřka

Rozhledna byla slavnostně otevřena 20. července 2009. Po sto letech se na místo bývalé rozhledny, která nesla jméno knížete Jana Lichtenštejna vrátila další výšková stavba. Novou rozhlednu, která se hrdě tyčí Na Pastvisku 516m.n., projektoval moravskotřebovský rodák Jan Škoda. Studie rozhledny pochází od Antonína Olšiny, který navrhl známou Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Více informací zde.

Hřebečské důlní stezky

Naučná stezka v okolí Moravské Třebové je vhodná jak pro turisty, tak i pro cyklisty a rodiny s dětmi. O dnes již zaniklém hornictví se přesvědčíte jak krajinnými útvary, tak i různými stavbami, které po cestě potkáte. Průvodcem vám bude permoník Hugo.

Mladějovská průmyslová dráha

Mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Trať vede romantickým terénem po vrstevnici kopců směrem na jih Mladějova a je dlouhá 11 km a dnes se po ní vozí zejména turisté a fanoušci železnice, a to nejen té úzkorozchodné. Pro více informací navštivte oficiální stránky mladějovské průmyslové dráhy.

Aquapark v Moravské Třebové

Aquapark v Moravské Třebové nabízí plavecký i rekreační bazén, tobogán či skluzavku a je přístupný od května do září. Navštivte stránky Aquaparku pro další informace.

Hrad Bouzov (cca 20km)

Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.Více na oficiálních stránkách-https://www.hrad-bouzov.cz/cs

Javoříčské jeskyně:(cca 30km)

Javoříčský kras se nachází v Bouzovské vrchovině. V přerušovaných pruzích devonských vápenců jsou zde vyvinuty povrchové a podzemní krasové jevy se složitými hydrografickými poměry.

  • Jeskyně leží pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko a Březina v malebné krajině, jejíž dominantou je hrad Bouzov.
  • Jedná se složitý komplex mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin, vytvořených v několika výškových úrovních.
  • Část nazývaná Svěcená díra a propast Zátvořice byly známy odnepaměti, první písemná zmínka o přilehlých podzemních prostorách je od anonymního autora a pochází z roku 1873. V roce 1938 byla objevena podstatná část Javoříčských jeskyní pracovní skupinou, kterou vedl revírník Vilém Švec. Další části byly postupně objevovány různými amatérskými i profesionálními speleology do dnešní doby. Prostory Javoříčských jeskyní jsou zpřístupněny pro veřejnost od roku 1939.
  • Celková délka všech známých chodeb dosahuje přes 4000 metrů s výškovým rozpětím (denivelací) přes 60 m. Prohlídkové trasy jsou dvě, dlouhá 800 a krátká 450 metrů.
  • Javoříčské jeskyně jsou unikátní svoji bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou. Patří mezi nejkrásnější jeskyně v České republice.
  • doba prohlídky: 40 / 60 minut
  • teplota vzduchu: 7 – 8° C, relativní vlhkost: cca 99 %

Stezka v oblacích Dolní Morava (cca 70km)

Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, která návštěvníkům umožní projít se v korunách stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tvarem má připomínat let nočního motýla. „Stezku v oblacích“ najdete poblíž horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1116 metrů.

Dřevěná stavba, kterou navrhl známý brněnský architekt a vysokoškolský pedagog Zdeněk Fránek, má návštěvníky nejen bavit, ale i vzdělávat. Z informačních tabulí se dozví detaily jak o samotné stavbě, tak i o lokalitě Králického Sněžníku. Nahoru přitom nevede pouze jedna stezka, ale síť dřevěných cest, které se navzájem proplétají.

Unikátní 55 metrů vysoká stavba poblíž chaty Slaměnka bude návštěvníky nejen bavit, ale i vzdělávat. Umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen ptáci .

Ti odvážnější mohou k cestě dolů použít nerezový tobogán s okýnky, který je bezpečně přivede až k samotnému úpatí rozhledny. Naopak k přesunutí se z jednoho patra do druhého můžou turisté vyzkoušet atrakci nazvanou rukáv vyrobenou z husté sítě. Pro ty, co spíše hledají odpočinek, zde bude připravena relaxační síť.

Pro milovníky dobrodružství a zábavy je v objektu připraveno několik atrakcí jako odpočinková síť, rukáv, hnízda nebo tunel na lávce. Rukáv je atrakce tvořená hustou sítí určená k prolezení z jednoho patra lávky do druhého. Odpočinkovou síť využijí malí i velcí návštěvníci k relaxaci před nebo po výstupu na stezku.

Javoříčské jeskyně